Wat is coachen met paarden

Paarden

Paarden zijn kuddedieren. Paarden zijn ook prooidieren. Een paard zonder kudde is geen paard maar een prooi. Voor een paard is het hebben van een kudde van levensbelang. Als er in de kudde een verstoring is - welke dan ook- dan moet dat opgelost worden in het belang van de kudde en dus van elk paard. Ze helpen elkaar om deze verstoring op te lossen. Dit kun je zien in het gedrag van het paard.

De coaching

Op het moment dat paarden en mensen samen zijn, dan vormen zij een kudde. Ook dan zal het paard verstoringen willen oplossen. Dit oplossen van verstoringen is te zien in het gedrag van het paard. Doordat ik het gedrag van het paard vertaal naar jou als deelnemer kunnen we kijken naar welke verstoringen er zijn. Zo krijg je een snelle, directe en eerlijke kijk op jezelf.

Deze kijk op jezelf geeft je een beeld van je mogelijkheden en je valkuilen. Het bewust worden hiervan is de eerste stap naar verandering. Je kunt met deze waardevolle informatie zelf verder aan de slag. Het is altijd mogelijk om een vervolgsessie te doen om je veranderingen te toetsen. Zo is het dus ook mogelijk om een coachingstraject aan te gaan. 

Geheimhouding

Vanuit mijn werk als maatschappelijk werker ben ik gewend om me te houden aan mijn beroepsgeheim. Ook een coaching valt bij mij onder geheimhouding. Alles wat gezegd wordt, is en blijft vertrouwelijk.